KURSUSPORTALEN

INDTALT BEGYNDERKURSUS

april 2020 - Begynderkurset indtalt på video. Kan bruges som midlertidig erstatning for den teoretiske del af begynderkurset i lokalforeningen.

BEGYNDERKURSUS

opdateret april 2021 - Undervisningsmateriale der er tiltænkt lokalforeningernes begynderkuser.

BEGYNDERKURSUS-VIDEOER

opdateret okt 2019 - Videoer, der kan anvendes på begynderkurset:
1: Et typisk eftersyn

BEGYNDERKURSUS ÅR2

opdateret marts 2019 - Opfølgning på første års begynderkursus, med fokus på praktiske aktiviteter.

SYGDOMSKURSUS

opdateret maj 2019 - Kursusmateriale om de forskellige sygdomme man kan komme ud for i biavlen, samt ideer til praktiske aktiviteter.

DRONNINGEKUNDSKAB

opdateret feb 2020 - Kursus for den almindelige biavler med et par års erfaring, som handler om dronningens betydning for bifamilien

DRONNINGEPRODUKTION

opdateret maj 2017 - Kursusmateriale om hvordan man kan arbejde med produktion af dronninger i skolebigården.

HONNINGKURSUS

opdateret juni 2018 - Alt om honning og hvordan man bedst behandler den.

SENSORIK

opdateret aug 2018 - Kursusmateriale sensorikkurser omhandlende emnerne:

MJØDKURSUS

opdateret feb 2020 - Skal foreningen afholde kursus i mjødbrygning findes her undervisningsmateriale om den teoretiske bagrund.

BESTØVNING

opdateret sep 2018 - Kursus som introducerer hvordan man kan begynde at tilbyde bier til bestøvning.

BLIV BIVENLIG

opdateret juni 2018 - Kursus for biavlere som skal have kontakt til andre uden for biavlen, om hvordan de bliver mere bivenlige.

VIDEREGÅENDE UDDANNELSE I BIAVL

Uddannelsen udbydes i samarbejde med Dalum Landbrugsskole. Den strækker sig over 6 kursusdage, herunder to internater.

INSTRUKTIONSTEKNIK

Kursus i hvordan man bliver en bedre instruktør.

SUPPLERENDE MATERIALE

opdateret feb 2021 - Supplerende undervisningsmateriale, videooptagelser, der kan bruges i forskellige sammenhænge. Specielt rettet med lidt mere erfarne biavlere.

VARROADEMONSTRATIONSKASSE

Danmarks Biavlerforening har tidligere fordelt varroademonstrationskasser i lokalforeningerne.

DEN NYE BIAVLER

Videoer til Eigil Holms lærebog "den nye biavler"