KURSUSPORTALEN

Her finder du et bredt udvalg af spændende kurser og arrangementer.

Der tilbydes blandt andet:

– Begynderkursus i biavl
– Supplerende kurser
– Videregående uddannelse i biavl

 

Du kan altid kontakte din lokalforening og høre nærmere

BEGYNDERKURSUS

Årligt afholdes der begynderkurser i biavl i de fleste lokalforeninger.
Hvis du ønsker at deltage på et kursus, skal du kontakte din lokalforening.

VIDEREGÅENDE UDDANNELSE I BIAVL

Uddannelse for biavlere der ønsker at videreudvikle deres biavl.
Kurset er inddelt i 3 moduler med hvert sit fokus.

HONNINGKURSUS

Kurset handler om honning og hvordan man bedst behandler den.

BLIV BIVENLIG

Kursus for biavlere som har et ønske om, at vide mere om hvordan de selv, virksomheder, institutioner, kommuner mm. kan blive mere bivenlige.

SYGDOMSKURSUS

Kursus for dig der ønsker at forbygge og afhjælpe sygdomme i din bigård.

DRONNINGEKUNDSKAB

Kurset har fokus på bidronningen og dens betydning for bifamilien.

DRONNINGEPRODUKTION

Kurset handler om hvordan producerer dronninger i skolebigården.

SENSORIK

Kursus i sensorik - lær at beskrive honningens mangeartede nuancer

MJØDKURSUS

At bruge honning til at lave mjød, er en ældgammel tradition.
På kurset stifter du bekendtskab med teorien og praktikken bag mjødbrygning.

BESTØVNING

Kurset introducerer dig til hvordan, man kan begynde at tilbyde bier til bestøvning.