Velkommen til Danmarks Biavlerforenings kursusmateriale.

For at få adgang til undervisningsmaterialet skal du logge ind nederst på siden. Dette er kun tilgængeligt for Danmarks Biavlerforenings instruktører.

Er du kursist, får du udleveret et link til din egen kursusside fra din instruktør.

Dette link skal du indsætte oppe i browserens adresselinie og det er vigtigt at du indsætter hele linket.

Har du fået det i en email, kan du bare klikke på linket i den.

 

INDTALT BEGYNDERKURSUS
-april 2020

Begynderkurset indtalt på video. Kan bruges som midlertidig erstatning for den teoretiske del af begynderkurset i lokalforeningen, som ikke kan afholdes under corona-situationen. Her findes links til videoerne som kan deles med nye biavlere. Videoerne selv, ligger på Youtube.

BEGYNDERKURSUS
-opdateret april 2021

Undervisningsmateriale der er tiltænkt lokalforeningernes begynderkuser.
Dag 1: Foreningsstruktur; Bisamfundet; Bier i Danmark; Bigården
Dag 2: Udstyr og grej; Årets gang -forår
Dag 3: Årets gang -sommer; Biernes produkter
Dag 4: Årets gang -efterår; Honningbehandling
Dag 5: Sundhed og sygdom; Biplanter; Det videre forløb

BEGYNDERKURSUS-VIDEOER
-opdateret okt 2019

Videoer, der kan anvendes på begynderkurset:
1: Et typisk eftersyn
2: Honninghøst
3: Honningbearbejdning
4: Podning af honning
5: Etablering af vinterleje
6: Myresyrebehandling
7: Oxalsyrebehandling

BEGYNDERKURSUS ÅR2
-opdateret marts 2019

Opfølgning på første års begynderkursus, med fokus på praktiske aktiviteter.
1: Produktion af aflæggere
2: Brug af stadekort
3: Honninghøst
4: Honningbehandling
5: Metoder til måling af varroa
6: Etablering af vinterleje

SYGDOMSKURSUS
-opdateret maj 2019

Kursusmateriale om de forskellige sygdomme man kan komme ud for i biavlen, samt ideer til praktiske aktiviteter.
1: Den sunde bifamilie, rengøring og hygiejne
2: Love om biavl og det centrale bigårdsregister
3: Sygdomme og skadedyr i bifamilier
4: Varroamidens biologi
5: Varroabekæmpelse
6: Simpel varroatolerance

DRONNINGEKUNDSKAB
-opdateret feb 2020

Kursus for den almindelige biavler med et par års erfaring, som handler om dronningens betydning for bifamilien og om hvordan man som biavler holder sine bifamilier i en dronningemæssig sund tilstand

DRONNINGEPRODUKTION
-opdateret maj 2017

Kursusmateriale om hvordan man kan arbejde med produktion af dronninger i skolebigården.
Der er information om:
1: Avlskalender
2: Materialeliste
3: Hvordan laves trykkogeren
4: Cloake board på dansk
5: Vejledning til parringskassetter

HONNINGKURSUS
-opdateret juni 2018

Alt om honning og hvordan man bedst behandler den.
Bygget op over 4 moduler:
1: Hvad er honning?
2: Fratagning og udvinding af honning
3: Honningtyper
4: Sådan laves en vinderhonning

SENSORIK
-opdateret aug 2018

Kursusmateriale sensorikkurser omhandlende emnerne:
1: Hvordan smager vi på mad
2: Sensorisk analyse af honning
3: Træning i sensorik
4: Sensorik på etiketten
5: Honningbedømmelse
6: Hvordan kan sensorik udnyttes i biavlen

MJØDKURSUS
-opdateret feb 2020

Skal foreningen afholde kursus i mjødbrygning findes her undervisningsmateriale om den teoretiske bagrund, samt lidt om hvordan det praktisk kan gennemføres

BESTØVNING
-opdateret sep 2018

Kursus som introducerer hvordan man kan begynde at tilbyde bier til bestøvning.
1: Bestøvningsbiavl og biernes betydning for bestøvningen.
2: Økonomi ved bestøvningsarbejde
3: Bestøvningskontrakt og regler

BLIV BIVENLIG
-opdateret juni 2018

Kursus for biavlere som skal have kontakt til andre uden for biavlen, om hvordan de bliver mere bivenlige.
Det handler om
1: Bestøvning og bivenlige tiltag
2: Vilde bier og honningbier
3: Konkurrerer vilde bier og honningbier om føden?

VIDEREGÅENDE UDDANNELSE I BIAVL

Uddannelsen udbydes i samarbejde med Dalum Landbrugsskole. Den strækker sig over 6 kursusdage, herunder to internater. På uddannelsen kommer du i dybden med de fleste temaer inden for biavl. Undervisningen forestås af erfarne danske biavlere. Efter deltagelse i uddannelsen vil du være klædt på til AT udvikle din biavl, enten i retning af en større biavl eller gå i dybden med specielle faglige temaer eller produktionsformer, der har din interesse.

INSTRUKTIONSTEKNIK

Kursus i hvordan man bliver en bedre instruktør.
Det handler om:
1: Planlægning og design
2: Gennemførelse og formidling
3: Evaluering og formidling

SUPPLERENDE MATERIALE
-opdateret feb 2021

Supplerende undervisningsmateriale, videooptagelser, der kan bruges i forskellige sammenhænge. Specielt rettet med lidt mere erfarne biavlere.

VARROADEMONSTRATIONSKASSE

Danmarks Biavlerforening har tidligere fordelt varroademonstrationskasser i lokalforeningerne.
Hertil er der lavet powerpoints hvor de forskellige metoder og udstyret beskrives og forklares.

DEN NYE BIAVLER

Videoer til Eigil Holms lærebog "den nye biavler"
1: Biernes bolig
2: Inde i bistadet
3: Bi i stereolup
4: Sværme og bestøvning
5: Stadekort og sygdomme
6: Honninghøsten
7: Reservefamilier/dronningeavl
8: Bekæmpelse af varroa

Underviser log ind med brugernavn og kode som til bishoppen.
Du skal være registreret som instruktør i lokalforeningen for at have adgang til undervisningsmaterialet.